2022-05-25 11:36:23

Plesna haljina žutog maslačka u 1.b

Učenici 1. b razreda realizirali su jedan tematski dan vezan uz lektiru „Plesna haljina žutog maslačka“. Dan je započeo satom hrvatskog jezika i razgovorom o emocijama. Zaključili su da se svaka emocija može prikazati bojom pa su taj zadatak dobili i učenici: u grupi obojati krug emocija. Uslijedilo je čitanje lektirnog djela nakon kojega su razgovarali i rješavali popratne zadatke na nastavnim listićima i preko računala. Na kraju su odigrali igru „Ja sam maslačak“ u kojem je jedan učenik na tren postao maslačak, a ostali učenici su mu postavljali pitanja. Zadatci su se nastavili i kroz sat likovne kulture. Učenici su temperama naslikali maslačka i njegovu plesnu haljinu novom tehnikom, kistom i vilicom, što je učenicima bilo jako zanimljivo.

Za kraj, na satu razrednika, odgledali su kazalište sjena i istoimenu predstavu, a nakon toga su u dvorištu škole tražili maslačke i poigrali se izrade vjenčića. 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Budinšćina