2022-04-28 13:09:00

Dukatići

Neki učenici 4.a postali su Dukatići nakon što su marljivo učili o zaštiti prirode te rješavali kviz. Za svoje sudjelovanje u obrazovnom projektu Dukata primili su priznanja i nagrade.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Budinšćina