2020-11-20 09:14:16

Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta proglašen je 1954. s ciljem promocije međunarodnog zajedništva, osvještavanja među djecom diljem svijeta i poboljšanja dobrobiti djece. Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“ koja definira osnovna dječja prava.

Pod OPŠIRNIJE pročitajte koja su to prava.

Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

I zato, upravo danas, na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.

Obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta želi se senzibilizirati šira javnosti  za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Želi se potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama da poduzmu konkretne korake u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su upravo ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Želimo li svijet mira, moramo osigurati sredine u kojima djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući te odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, ipak postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i slično.

Ovim putem se obraćamo roditeljima koji žele postati još bolji roditelji, preporučamo štivo za svakog roditelja s ciljem da na najbolji mogući način naučite odgajati svoje dijete. Besplatna knjiga „Kako se prestati derati na djecu“, autora Renate i Mihaela Šanko nalazi se u prilogu, a za više informacija i savjeta možete pogledati i njihov online magazin Moderno roditeljstvo.

Više informacija o Danu kao i događanja u organizaciji UN-a možete vidjeti ovdje.  

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Budinšćina